MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hữu Sản

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 314890

Tên bưu cục: Hữu Sản

Điện thoại: 0912489880

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Hữu Sản Hữu Sản Bắc Quang Hà Giang

Xem chi tiết>>