MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ia Dom

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai là Mã bưu chính 60400, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai là 60400.

2. Mã bưu chính 60400 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60400 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ia Dom Đức Cơ, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60400 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai có 5 số là 60400, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 604010

Tên bưu cục: Cửa khẩu Lệ Thanh

Điện thoại: 846988

Địa chỉ: Thôn Cửa Khẩu, Xã Ia Dom Ia Dom Đức Cơ Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604000

Tên bưu cục: Ia Dom

Điện thoại: 846091

Địa chỉ: Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom Ia Dom Đức Cơ Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604001

Tên bưu cục: Ia Nan

Điện thoại: 846720

Địa chỉ: Thôn Chư Bồ, Xã Ia Dom Ia Dom Đức Cơ Gia Lai

Xem chi tiết>>