MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ia Kring

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai là Mã bưu chính 60130, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai là 60130.

2. Mã bưu chính 60130 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60130 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ia Kring Pleiku, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60130 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai có 5 số là 60130, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ia Kring, Pleiku, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 600100

Tên bưu cục: Bưu cục Khai thác cấp 1 Pleiku

Điện thoại: 02693824027

Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601150

Tên bưu cục: Bưu cục phát Pleiku

Điện thoại: 02693873412

Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601304

Tên bưu cục: Cù Chính Lan 2

Điện thoại: 716877

Địa chỉ: Sô´20B, Đường Cù Chính Lan, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601338

Tên bưu cục: Đường Wừu

Điện thoại: 717023

Địa chỉ: Sô´117B, Đường Wừu, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601337

Tên bưu cục: Hùng Vương 2

Điện thoại: 719404

Địa chỉ: Sô´02B, Đường Hùng Vương, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601300

Tên bưu cục: Ia Kring

Điện thoại: 876836

Địa chỉ: Sô´136, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601345

Tên bưu cục: Iakring

Điện thoại: 0905672169

Địa chỉ: Sô´150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601540

Tên bưu cục: IaKring

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601301

Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn

Điện thoại: 876523

Địa chỉ: Sô´29, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601339

Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´121, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601302

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ 2

Điện thoại: 873053

Địa chỉ: Sô´122, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601306

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại: 876524

Địa chỉ: Sô´126, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601303

Tên bưu cục: Thống Nhất

Điện thoại: 873031

Địa chỉ: Sô´7A, Đường Thống Nhất, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601305

Tên bưu cục: Thống Nhất 2

Điện thoại: 716844

Địa chỉ: Sô´43, Đường Thống Nhất, Phường Ia Kring Ia Kring Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>