MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kênh Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183190

Tên bưu cục: Kênh Giang

Điện thoại: 873182

Địa chỉ: Thôn Trại Kênh, Xã Kênh Giang Kênh Giang Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>