MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khả Cửu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 298680

Tên bưu cục: Khả Cửu

Điện thoại: 241943

Địa chỉ: Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu Khả Cửu Thanh Sơn Phú Thọ

Xem chi tiết>>