MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khai Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 472520

Tên bưu cục: Khai Sơn

Điện thoại: 02383725101

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Khai Sơn Khai Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472521

Tên bưu cục: Khai Sơn

Điện thoại: 725104

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Khai Sơn Khai Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>