MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kháng Chiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243660

Tên bưu cục: Kháng Chiến

Điện thoại: 02053883381

Địa chỉ: Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến Kháng Chiến Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>