MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kháng Nhật

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 303590

Tên bưu cục: Kháng Nhật

Điện thoại: 0945533445

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật Kháng Nhật Sơn Dương Tuyên Quang

Xem chi tiết>>