MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khánh An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 434670

Tên bưu cục: Khánh An

Điện thoại: 0983145871

Địa chỉ: Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An Khánh An Yên Khánh Ninh Bình

Xem chi tiết>>