MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khánh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương là Mã bưu chính 82244, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương là 82244.

2. Mã bưu chính 82244 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82244 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82244 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương có 5 số là 82244, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 822440

Tên bưu cục: Khánh Bình

Điện thoại: 02743610330

Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822450

Tên bưu cục: Khánh Bình

Điện thoại: 652120

Địa chỉ: Ấp 4A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822460

Tên bưu cục: Khánh Bình

Điện thoại: 02743652440

Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822459

Tên bưu cục: Khánh Bình 10

Điện thoại: 658375

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822443

Tên bưu cục: Khánh Bình 11

Điện thoại: 652275

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822458

Tên bưu cục: Khánh Bình 12

Điện thoại: 652564

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822444

Tên bưu cục: Khánh Bình 13

Điện thoại: 640019

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822456

Tên bưu cục: Khánh Bình 14

Điện thoại: 02743652559

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822457

Tên bưu cục: Khánh Bình 15

Điện thoại: 652714

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822445

Tên bưu cục: Khánh Bình 2

Điện thoại: 02743652205

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822446

Tên bưu cục: Khánh Bình 3

Điện thoại: 652204

Địa chỉ: Ấp 4A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825302

Tên bưu cục: Khánh Bình 3

Điện thoại: 0988123639

Địa chỉ: Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822447

Tên bưu cục: Khánh Bình 4

Điện thoại: 02743652547

Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822442

Tên bưu cục: Khánh Bình 5

Điện thoại: 640390

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822448

Tên bưu cục: Khánh Bình 6

Điện thoại: 652553

Địa chỉ: Ấp 3B, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822449

Tên bưu cục: Khánh Bình 7

Điện thoại: 652551

Địa chỉ: Ấp 3B, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822441

Tên bưu cục: Khánh Bình 8

Điện thoại: 652261

Địa chỉ: Ấp 4A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822461

Tên bưu cục: Khánh Bình 9

Điện thoại: 652845

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>