MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khánh Bình Tây Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau là Mã bưu chính 97244, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau là 97244.

2. Mã bưu chính 97244 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97244 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khánh Bình Tây Bắc Trần Văn Thời, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97244 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau có 5 số là 97244, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972440

Tên bưu cục: Khánh Bình Tây Bắc

Điện thoại: 0914948560

Địa chỉ: Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Tây Bắc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972450

Tên bưu cục: LNT Trần Văn Thời

Điện thoại: 0916742066

Địa chỉ: Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Tây Bắc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972451

Tên bưu cục: Số 01 Khánh Bình Tây Bắc

Điện thoại: 918039

Địa chỉ: Ấp Kinh Dớn, Xã Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Tây Bắc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>