MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khánh Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 434570

Tên bưu cục: Khánh Cường

Điện thoại: 0985938352

Địa chỉ: Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường Khánh Cường Yên Khánh Ninh Bình

Xem chi tiết>>