MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khánh Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là Mã bưu chính 66260, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là 66260.

2. Mã bưu chính 66260 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 66260 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khánh Hải Ninh Hải, Ninh Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 66260 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Mã bưu chính Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận có 5 số là 66260, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 662602

Tên bưu cục: Khánh Hải 1

Điện thoại: 874820

Địa chỉ: Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662603

Tên bưu cục: Khánh Hải 2

Điện thoại: 875272

Địa chỉ: Khu phố Khánh Giang, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662615

Tên bưu cục: Khánh Hải 3

Điện thoại: 875690

Địa chỉ: Khu phố Khánh Giang, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662601

Tên bưu cục: Khánh Hải 4

Điện thoại: 875400

Địa chỉ: Sô´02C, Đường Yên Ninh, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662616

Tên bưu cục: Khánh Hải 5

Điện thoại: 876236

Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662617

Tên bưu cục: Khánh Hải 6

Điện thoại: 3876427

Địa chỉ: Khu phố Khánh Giang, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662620

Tên bưu cục: Ninh Hải

Điện thoại: 02593873000

Địa chỉ: Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662690

Tên bưu cục: Ninh Hải

Điện thoại: 02593873000

Địa chỉ: Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662600

Tên bưu cục: Ninh Hải

Điện thoại: 02593873000

Địa chỉ: Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662710

Tên bưu cục: VP BĐT Ninh Hải

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>