MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khoan Dụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355880

Tên bưu cục: Khoan Dụ

Điện thoại: 979666926

Địa chỉ: Thôn Liên Hồng 2, Xã Khoan Dụ Khoan Dụ Lạc Thuỷ Hoà Bình

Xem chi tiết>>