MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khuê Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55740, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng là 55740.

2. Mã bưu chính 55740 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55740 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khuê Trung Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55740 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng có 5 số là 55740, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 557940

Tên bưu cục: [EMS] CPN Đà Nẵng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557557

Tên bưu cục: [EMS] Phát Đà Nẵng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558360

Tên bưu cục: [EMS] TMĐT Đà Nẵng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557408

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´D11 Lô 49, Khối An Hòa, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557401

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng 8

Điện thoại: 697983

Địa chỉ: Sô´14, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557409

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´169, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557950

Tên bưu cục: CL4

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phạm Thế Hiển, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557951

Tên bưu cục: CL5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557952

Tên bưu cục: CL6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Quý Đức, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557953

Tên bưu cục: CL7

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550915

Tên bưu cục: Đà Nẵng EMS LT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550100

Tên bưu cục: Đà Nẵng EMS NT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550916

Tên bưu cục: Đà Nẵng EMS QT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557404

Tên bưu cục: Đỗ Thúc Tịnh

Điện thoại: 696148

Địa chỉ: Sô´09, Đường Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557410

Tên bưu cục: Khuê Trung 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 44, Khối Bình Hoà 1, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557475

Tên bưu cục: Nguyễn Phong Sắc

Điện thoại: 3699181

Địa chỉ: Sô´Lô800, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557405

Tên bưu cục: Ông Ích Đường

Điện thoại: 673577

Địa chỉ: Sô´248, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557406

Tên bưu cục: Ông Ích Đường 2

Điện thoại: 698127

Địa chỉ: Sô´123, Đường Ông Ích Đường, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557407

Tên bưu cục: Phước Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối Phước Hòa, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557402

Tên bưu cục: Trần Thủ Độ

Điện thoại: 698237

Địa chỉ: Sô´252-B3, Đường Trần Thủ Độ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

Xem chi tiết>>