MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khuôn Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 304920

Tên bưu cục: Khuôn Hà

Điện thoại: 865033

Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà Khuôn Hà Na Hang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>