MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khương Đình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là Mã bưu chính 12100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là 12100.

2. Mã bưu chính 12100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội có 5 số là 12100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 121026

Tên bưu cục: Bùi Xương Trạch

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´102, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121028

Tên bưu cục: Bùi Xương Trạch 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´200, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121027

Tên bưu cục: Khương Đình 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´25, Ngõ 358, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121024

Tên bưu cục: Khương Hạ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´12, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121025

Tên bưu cục: Khương Hạ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´55, Ngõ 29, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121022

Tên bưu cục: Khương Trung

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´234, Phố Khương Trung, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121023

Tên bưu cục: Khương Trung 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´315 tổ 3, Phố Khương Trung, Phường Khương Đình Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>