MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Khương Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội là Mã bưu chính 12070, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội là 12070.

2. Mã bưu chính 12070 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12070 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12070 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội có 5 số là 12070, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 120741

Tên bưu cục: Đô thị Định Công

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´16, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120701

Tên bưu cục: Đường Trường Chinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´171, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120737

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thái 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120736

Tên bưu cục: Khương Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46 tổ 38, Ngõ 192, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120700

Tên bưu cục: Khương Mai

Điện thoại: 024.35651807

Địa chỉ: Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120740

Tên bưu cục: Lê Trọng Tấn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´108, Ngõ 192, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120805

Tên bưu cục: Nguyễn Ngọc Nại

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´04A8, Đường Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120738

Tên bưu cục: Nguyễn Ngọc Nại 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´30, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120739

Tên bưu cục: Nguyễn Ngọc Nại 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´115, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>