MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kiền Bái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183270

Tên bưu cục: Kiền Bái

Điện thoại: 873971

Địa chỉ: Thôn 6 (tam Đông), Xã Kiền Bái Kiền Bái Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>