MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kiến Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 152381

Tên bưu cục: Đa Sỹ

Điện thoại: 0433829306

Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố số 8, Phường Kiến Hưng Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 152382

Tên bưu cục: Kiến Hưng

Điện thoại: 02433510373

Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố số 9, Phường Kiến Hưng Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 152380

Tên bưu cục: Phúc La

Điện thoại: 513355

Địa chỉ: Sô´0 số, Đường Phùng Hưng ( 0 Số ), Xã Kiến Hưng Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>