MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kiện Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 403490

Tên bưu cục: Kiện Khê

Điện thoại: 02263880227

Địa chỉ: Thôn Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê Kiện Khê Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403500

Tên bưu cục: La Mát

Điện thoại: 02263858314

Địa chỉ: Thôn La Mát, Thị Trấn Kiện Khê Kiện Khê Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>