MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kiên Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 233430

Tên bưu cục: Kiên Thành

Điện thoại: 02043883336

Địa chỉ: Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>