MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kiên Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452071

Tên bưu cục: Kiên Thọ

Điện thoại: 0919050177

Địa chỉ: Thôn Thành Sơn, Xã Kiên Thọ Kiên Thọ Ngọc Lặc Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 452070

Tên bưu cục: Phố Xi

Điện thoại: 02373574101

Địa chỉ: Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ Kiên Thọ Ngọc Lặc Thanh Hoá

Xem chi tiết>>