MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kim Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355120

Tên bưu cục: Kim Bình

Điện thoại: 02183871927

Địa chỉ: Xóm Tân bình, Xã Kim Bình Kim Bình Kim Bôi Hoà Bình

Xem chi tiết>>