MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Kim Chung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội là Mã bưu chính 13830, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội là 13830.

2. Mã bưu chính 13830 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 13830 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Kim Chung Đông Anh, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 13830 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội có 5 số là 13830, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 136270

Tên bưu cục: BCP KCN Thăng Long

Điện thoại: 024.38810001

Địa chỉ: Sô´Cổng B, Dãy nhà Thôn bầu, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138300

Tên bưu cục: Khu Công Nghiệp Thăng Long

Điện thoại: 024.39515363

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138320

Tên bưu cục: Khu công nghiệp Thăng Long 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138301

Tên bưu cục: Kim Chung

Điện thoại: 0915371471

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138305

Tên bưu cục: Kim Chung

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138308

Tên bưu cục: Kim Chung 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 7, Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138309

Tên bưu cục: Kim Chung 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 7, Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138310

Tên bưu cục: Kim Chung 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 5, Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138311

Tên bưu cục: Kim Chung 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 5, Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138312

Tên bưu cục: Kim Chung 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 7, Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138306

Tên bưu cục: Tây Bầu

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138307

Tên bưu cục: Thôn Nhuế

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nhuế, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138313

Tên bưu cục: Trường Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung Kim Chung Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>