MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kim Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 120200

Tên bưu cục: Kim Giang

Điện thoại: 8582028

Địa chỉ: Sô´114, Dãy nhà H1, Khu tập thể Kim Giang, Phường Kim Giang Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120239

Tên bưu cục: Kim Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´13, Ngõ 64, Đường Kim Giang, Phường Kim Giang Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120223

Tên bưu cục: Kim Giang 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32b, Đường Kim Giang, Phường Kim Giang Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>