MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kim Nọi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 326120

Tên bưu cục: Kim Nọi

Điện thoại: 02163878571

Địa chỉ: Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi Kim Nọi Mù Căng Chải Yên Bái

Xem chi tiết>>