MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Kim Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 471100

Tên bưu cục: Quế Phong

Điện thoại: 02383885292

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn Kim Sơn Quế Phong Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471110

Tên bưu cục: Quế Phong

Điện thoại: 02383885292

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn Kim Sơn Quế Phong Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471250

Tên bưu cục: Quế Phong

Điện thoại: 02383885292

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn Kim Sơn Quế Phong Nghệ An

Xem chi tiết>>