MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Kinh Dinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là Mã bưu chính 66100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là 66100.

2. Mã bưu chính 66100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 66100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 66100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Mã bưu chính Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận có 5 số là 66100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 661000

Tên bưu cục: Chợ Phan Rang

Điện thoại: 822813

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661001

Tên bưu cục: Đường 16/4 Số 1

Điện thoại: 835396

Địa chỉ: Sô´22D, Đường 16/4, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662090

Tên bưu cục: Hùng Vương (kt1)

Điện thoại: 822817

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661003

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 7

Điện thoại: 835283

Địa chỉ: Hẻm 298, Đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661073

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 8

Điện thoại: 837773

Địa chỉ: Sô´343B, Đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661002

Tên bưu cục: Thống Nhất 1

Điện thoại: 835290

Địa chỉ: Sô´285, Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661004

Tên bưu cục: Trần Bình Trọng 1

Điện thoại: 832020

Địa chỉ: Đường Trần Bình Trọng, Phường Kinh Dinh Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>