MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Krông Kmar

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63700, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk là 63700.

2. Mã bưu chính 63700 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63700 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Krông Kmar Krông Bông, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63700 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk có 5 số là 63700, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 637000

Tên bưu cục: Krông Bông

Điện thoại: 0262.3732.968

Địa chỉ: Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637090

Tên bưu cục: Krông Bông

Điện thoại: 0262.3732.968

Địa chỉ: Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637130

Tên bưu cục: Krông Bông

Điện thoại: 0262.3732.968

Địa chỉ: Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637001

Tên bưu cục: Krông Kma 1

Điện thoại: 732909

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637002

Tên bưu cục: Krông Kma 2

Điện thoại: 732028

Địa chỉ: Tổ Dân phố 5, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637003

Tên bưu cục: Krông Kma 3

Điện thoại: 732256

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637004

Tên bưu cục: Krông Kma 4

Điện thoại: 732731

Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637015

Tên bưu cục: Krông Kma 6

Điện thoại: 732931

Địa chỉ: Tổ Dân phố 4, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637013

Tên bưu cục: Krông Ma 5

Điện thoại: 733069

Địa chỉ: Tổ Dân phố 5, Thị Trấn Krông Kmar Krông Kmar Krông Bông Đắk Lăk

Xem chi tiết>>