MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lạc Tánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận là Mã bưu chính 80340, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận là 80340.

2. Mã bưu chính 80340 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80340 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lạc Tánh Tánh Linh, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80340 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận có 5 số là 80340, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 803401

Tên bưu cục: Lạc Tánh

Điện thoại: 02523880721

Địa chỉ: Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803405

Tên bưu cục: Lạc Tánh 1

Điện thoại: 889207

Địa chỉ: Thôn Lạc Hoá 1, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803406

Tên bưu cục: Lạc Tánh 2

Điện thoại: 889179

Địa chỉ: Thôn Lạc Hà, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803403

Tên bưu cục: Lạc Tánh 3

Điện thoại: 889300

Địa chỉ: Thôn Lạc Hoá 1, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803402

Tên bưu cục: Lạc Tánh 4

Điện thoại: 889381

Địa chỉ: Thôn Lạc Hưng 2, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803417

Tên bưu cục: Lạc Tánh 5

Điện thoại: 889870

Địa chỉ: Thôn Lạc Thuận, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803404

Tên bưu cục: Lạc Thuận

Điện thoại: 880117

Địa chỉ: Thôn Lạc Thuận, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803420

Tên bưu cục: Tánh Linh

Điện thoại: 02523880199

Địa chỉ: Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803520

Tên bưu cục: Tánh Linh

Điện thoại: 02523880199

Địa chỉ: Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803400

Tên bưu cục: Tánh Linh

Điện thoại: 02523880101

Địa chỉ: Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>