MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lạch Tray

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 182450

Tên bưu cục: Hàng Kênh

Điện thoại: 02253847043

Địa chỉ: Sô´125, Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 182463

Tên bưu cục: Lạch Tray

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>