MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lai Cách

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương là Mã bưu chính 17470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương là 17470.

2. Mã bưu chính 17470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 17470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lai Cách Cẩm Giàng, Hải Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 17470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Mã bưu chính Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương có 5 số là 17470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 174700

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174770

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174810

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174740

Tên bưu cục: Lai Cách 10

Điện thoại: 783777

Địa chỉ: Thôn Gạch, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174727

Tên bưu cục: Lai Cách 12

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 17, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174702

Tên bưu cục: Lai Cách 3

Điện thoại: 786054

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174703

Tên bưu cục: Lai Cách 4

Điện thoại: 783113

Địa chỉ: Khu phố 20, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174704

Tên bưu cục: Lai Cách 5

Điện thoại: 783120

Địa chỉ: Khu phố 20, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174705

Tên bưu cục: Lai Cách 6

Điện thoại: 783212

Địa chỉ: Khu phố 18, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174706

Tên bưu cục: Lai Cách 7

Điện thoại: 783005

Địa chỉ: Khu phố 19, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174730

Tên bưu cục: Lai Cách 9

Điện thoại: 783459

Địa chỉ: Khu phố 14, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>