MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lái Hiếu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang là Mã bưu chính 91292, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang là 91292.

2. Mã bưu chính 91292 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91292 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lái Hiếu Ngã Bảy, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91292 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang có 5 số là 91292, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912922

Tên bưu cục: Châu Thành B

Điện thoại: 960389

Địa chỉ: Sô´500, Khu vực 1, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912932

Tên bưu cục: Hộp thư 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´05, Khu vực 4, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912933

Tên bưu cục: Hộp thư 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 2, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912934

Tên bưu cục: Hộp thư 04

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´08, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912920

Tên bưu cục: Lái Hiếu

Điện thoại: 02933867400

Địa chỉ: Khu vực 6, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912921

Tên bưu cục: Lái Hiếu

Điện thoại: 866787

Địa chỉ: Sô´7/207, Khu vực 1, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912929

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 961418

Địa chỉ: Khu vực 5, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912914

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 961311

Địa chỉ: Khu vực 1, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912931

Tên bưu cục: Số 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´101, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>