MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lai Uyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương là Mã bưu chính 82324, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương là 82324.

2. Mã bưu chính 82324 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82324 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lai Uyên Bàu Bàng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82324 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương có 5 số là 82324, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823255

Tên bưu cục: Bàu Bàng

Điện thoại: 06503563999

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823360

Tên bưu cục: Bàu Bàng

Điện thoại: 02743563999

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823560

Tên bưu cục: BCP Bàu Bàng

Điện thoại: 02743552878

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823257

Tên bưu cục: Đồng Sổ

Điện thoại: 0962925333

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823256

Tên bưu cục: HCC Bàu Bàng

Điện thoại: 02743563999

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823490

Tên bưu cục: KT Bàu Bàng

Điện thoại: 02743563999

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823240

Tên bưu cục: Lai Uyên

Điện thoại: 02743562800

Địa chỉ: Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823244

Tên bưu cục: Lai Uyên 1

Điện thoại: 552355

Địa chỉ: Ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823241

Tên bưu cục: Lai Uyên 2

Điện thoại: 552297

Địa chỉ: Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823242

Tên bưu cục: Lai Uyên 3

Điện thoại: 552934

Địa chỉ: Ấp Bàu Lòng, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823243

Tên bưu cục: Lai Uyên 4

Điện thoại: 552940

Địa chỉ: Ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823253

Tên bưu cục: Lai Uyên 5

Điện thoại: 551142

Địa chỉ: Ấp Bàu Lòng, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823254

Tên bưu cục: Lai Uyên 6

Điện thoại: 573555

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823570

Tên bưu cục: VP BĐH Bàu Bàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>