MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lam Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng là Mã bưu chính 18395, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng là 18395.

2. Mã bưu chính 18395 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18395 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lam Sơn Lê Chân, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18395 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng có 5 số là 18395, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183950

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 857010

Địa chỉ: Sô´249, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn Lam Sơn Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>