MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lãng Công

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281940

Tên bưu cục: Lãng Công

Điện thoại: 02113892074

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công Lãng Công Sông Lô Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>