MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lãng Ngâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223370

Tên bưu cục: Lãng Ngâm

Điện thoại: 556101

Địa chỉ: Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm Lãng Ngâm Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223376

Tên bưu cục: Thôn Ngăm Lương

Điện thoại: 661223

Địa chỉ: Thôn Ngăm Lương, Xã Lãng Ngâm Lãng Ngâm Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>