MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lãng Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 237280

Tên bưu cục: Lãng Sơn

Điện thoại: 02043871596

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng Bắc Giang

Xem chi tiết>>