MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lê Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ là Mã bưu chính 90367, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ là 90367.

2. Mã bưu chính 90367 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90367 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lê Bình Cái Răng, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90367 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ có 5 số là 90367, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 905390

Tên bưu cục: BCP Cái Răng

Điện thoại: 02923846000

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905440

Tên bưu cục: Cái Răng

Điện thoại: 02923825305

Địa chỉ: Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903670

Tên bưu cục: Cái Răng

Điện thoại: 02923846053

Địa chỉ: Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903676

Tên bưu cục: Lê Bình 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903701

Tên bưu cục: Lê Bình 1

Điện thoại: 914403

Địa chỉ: Sô´293, Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903702

Tên bưu cục: Lê Bình 2

Điện thoại: 3914402

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903677

Tên bưu cục: Lê Bình 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903678

Tên bưu cục: Lê Bình 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903671

Tên bưu cục: Lê Bình 3

Điện thoại: 914665

Địa chỉ: Sô´283, Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903679

Tên bưu cục: Lê Bình 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903710

Tên bưu cục: Lê Bình 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´445, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903711

Tên bưu cục: Lê Bình 5

Điện thoại: 3915070

Địa chỉ: Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903712

Tên bưu cục: Lê Bình 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´8/4, Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903713

Tên bưu cục: Lê Bình 7

Điện thoại: 3915585

Địa chỉ: Sô´265 Khóm 5, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903714

Tên bưu cục: Lê Bình 8

Điện thoại: 3910121

Địa chỉ: Sô´150/1, Khu vực Yên Bình, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903715

Tên bưu cục: Lê Bình 9

Điện thoại: 3912500

Địa chỉ: Sô´193E, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903675

Tên bưu cục: Thạnh Mỹ

Điện thoại: 3847500

Địa chỉ: Sô´20/2A, Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903970

Tên bưu cục: VP BĐTT Cái Răng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903674

Tên bưu cục: Yên Bình

Điện thoại: 912600

Địa chỉ: Sô´167/3A, Đường Quốc Lộ 1 A, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903672

Tên bưu cục: Yên Bình I

Điện thoại: 3912400

Địa chỉ: Sô´442, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình Lê Bình Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>