MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lê Hồng Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401170

Tên bưu cục: Châu Sơn

Điện thoại: 02263855149

Địa chỉ: Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401182

Tên bưu cục: Phủ Lý 5

Điện thoại: 846069

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>