MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lê Lai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 277180

Tên bưu cục: Lê Lai

Điện thoại: 0943449666

Địa chỉ: Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai Lê Lai Thạch An Cao Bằng

Xem chi tiết>>