MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lê Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59103, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định là 59103.

2. Mã bưu chính 59103 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59103 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lê Lợi Quy Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59103 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định có 5 số là 59103, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 591030

Tên bưu cục: Cảng

Điện thoại: 02563893898

Địa chỉ: Sô´111bB, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591040

Tên bưu cục: Chợ Lớn

Điện thoại: 822087

Địa chỉ: Sô´0, Đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591061

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591062

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´72A, Đường Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591063

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591064

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591034

Tên bưu cục: Hai Bà Trưng

Điện thoại: 817612

Địa chỉ: Sô´12F, Đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591050

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại: 821131

Địa chỉ: Sô´101, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591054

Tên bưu cục: PHAN BỘI CHÂU

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´38A, Đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591033

Tên bưu cục: Phan Chu Trinh

Điện thoại: 891957

Địa chỉ: Sô´121, Đường Phan Chu Trinh, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591055

Tên bưu cục: TĂNG BẠT HỔ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1 4 3, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591031

Tên bưu cục: Trần Bình Trọng

Điện thoại: 893020

Địa chỉ: Sô´20, Đường Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591032

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo 1

Điện thoại: 824327

Địa chỉ: Sô´175, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>