MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liêm Cần

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 403401

Tên bưu cục: Liêm Cần

Điện thoại: 02263884728

Địa chỉ: Thôn Tam, Xã Liêm Cần Liêm Cần Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403400

Tên bưu cục: Phố Động

Điện thoại: 02263884317

Địa chỉ: Thôn Tam, Xã Liêm Cần Liêm Cần Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>