MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liêm Chính

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401290

Tên bưu cục: Liêm Chính

Điện thoại: 851277

Địa chỉ: Thôn Mễ Nội, Xã Liêm Chính Liêm Chính Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401294

Tên bưu cục: Liêm Chính

Điện thoại: 02263842843

Địa chỉ: Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính Liêm Chính Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>