MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liêm Thuỷ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261740

Tên bưu cục: Liêm Thủy

Điện thoại: 02093870994

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ Liêm Thuỷ Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>