MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liêm Tuyền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401430

Tên bưu cục: Liêm Tuyền

Điện thoại: 02263881761

Địa chỉ: Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền Liêm Tuyền Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>