MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Liên Bảo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là Mã bưu chính 28100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là 28100.

2. Mã bưu chính 28100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 28100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Liên Bảo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Mã bưu chính 28100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mã bưu chính Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có 5 số là 28100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281000

Tên bưu cục: Bảo Sơn

Điện thoại: 860957

Địa chỉ: Sô´so 20, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281001

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 841955

Địa chỉ: Sô´so 2, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280900

Tên bưu cục: Bưu cục Hệ 1 Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861341

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283910

Tên bưu cục: KHL Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861341

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281016

Tên bưu cục: KHL Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113842470

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281155

Tên bưu cục: Liên Bảo

Điện thoại: 02113559699

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280200

Tên bưu cục: Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113861341

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>