MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liên Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 173290

Tên bưu cục: Liên Hòa

Điện thoại: 0977435470

Địa chỉ: Thôn Hưng Hòa, Xã Liên Hoà Liên Hoà Kim Thành Hải Dương

Xem chi tiết>>