MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Liên Hương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận là Mã bưu chính 80230, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận là 80230.

2. Mã bưu chính 80230 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80230 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Liên Hương Tuy Phong, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80230 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận có 5 số là 80230, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 802301

Tên bưu cục: Liên Hương

Điện thoại: 062850185

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802303

Tên bưu cục: Liên Hương 1

Điện thoại: 851951

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu ( Tuyến Lê Hồng Phong ), Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802306

Tên bưu cục: Liên Hương 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´KS, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802304

Tên bưu cục: Liên Hương 3

Điện thoại: 850248

Địa chỉ: Sô´260, Đường Đường Nguyễn Huệ ( Tuyến 1 ), Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802305

Tên bưu cục: Liên Hương 4

Điện thoại: 851249

Địa chỉ: Đường 17/4 Tuyến 2, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802302

Tên bưu cục: Liên Hương 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´4, Đường 17/4 tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802330

Tên bưu cục: Tuy Phong

Điện thoại: 02523850102

Địa chỉ: Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802440

Tên bưu cục: Tuy Phong

Điện thoại: 02523850007

Địa chỉ: Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802300

Tên bưu cục: Tuy Phong

Điện thoại: 02523850101

Địa chỉ: Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>